Вы здесь

Оптимізація живлення і удобрення пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному грунті Правобережного Лісостепу України

Автор: 
Бордюжа Надія Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002660
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Агрохімічні властивості грунтів за використання добрив
1.2. Вимоги пшениці озимої до умов живлення
1.3. Зимостійкість рослин пшениці озимої та вимоги до умов перезимівлі
1.4. Фотосинтетична діяльність рослин пшениці озимої
1.5. Удобрення та продуктивність пшениці озимої
1.6. Позакореневе підживлення як один із шляхів оптимізації живлення пшениці озимої
РОЗДІЛ ПРОГРАМА, УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Технологічні умови проведення досліджень
2.2. Погодно-кліматичні умови території проведення досліджень
2.3. Характеристика грунту дослідної ділянки
2.4. Методика проведення досліджень
РОЗДІЛ ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ Й АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОГО КАРБОНАТНОГО ГРУНТУ
3.1. Вплив застосування добрив на структуру та щільність складення лучно-чорноземного карбонатного грунту
3.2. Динаміка вмісту мінерального азоту в грунті за тривалого застосування добрив
3.3. Вміст та динаміка рухомого фосфору в грунті за використання добрив
3.4. Динаміка вмісту калію в грунті за використання добрив
РОЗДІЛ МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ТА ЗИМОСТІЙКІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
4.1. Стан розвитку пшениці озимої перед входженням в зиму за використання добрив
4.2. Динаміка вмісту цукрів у листках та вузлах кущення рослин у процесі загартування та перезимівлі
4.3. Вплив добрив на рівень виживання рослин пшениці озимої в зимовий період
РОЗДІЛ ВПЛИВ ДОБРИВ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
5.1. Вплив застосування добрив на накопичення сухої речовини рослинами пшениці озимої
5.2. Динаміка площі листків пшениці озимої за традиційного застосування добрив та позакореневого підживлення
5.3. Вплив традиційних добрив та позакореневого підживлення на накопичення сухої речовини листками пшениці озимої
5.4. Вплив позакореневого підживлення на чисту продуктивність фотосинтезу верхніх ярусів листків пшениці озимої за використання добрив
5.5. Динаміка і вміст азоту в листках пшениці озимої за позакореневого підживлення
5.6. Вплив позакореневого підживлення на висоту та кущистість рослин пшениці озимої
РОЗДІЛ ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ
6.1. Вплив добрив на урожайність зерна пшениці озимої за різних способів їх внесення
6.2. Якість зерна та хлібекарсько-технологічні властивості борошна пшениці озимої за позакореневого внесення добрив
6. Винос поживних елементів живлення урожаєм пшениці озимої
РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ ПІД ПШЕНИЦЮ ОЗИМУ
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
ДОДАТКИ
СПИСОК