Вы здесь

Політична участь жінок країн Центральної і Східної Європи у період системної трансформації кінця XX - на початку XXI століття (на прикладі Словаччини, Польщі, Росії).

Автор: 
Сурніна-Далекорей Ольга Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003224
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень ………………………………………………………….
Вступ …………………………………………………………………………………
Розділ 1. Методологічні засади дослідження, стан наукової розробки проблеми
та джерельна база роботи………………………………………………………………
1.1. Теоретико-методологічна основа дослідження ………………………………
1.2. Наукова розробка проблеми …………………………………….
1.3. Джерельна база роботи ………………….…………………………….………….
Розділ 2. Соціально-економічне становище жінок країн Центральної і
Східної Європи та розгортання жіночого руху у регіоні як чинники
політичної участі жінок у період трансформаційних процесів…………….…….
2.1. Ґендерні аспекти соціально-економічних трансформацій та проблеми
розвитку жіночих неурядових організацій в країнах Центральної і Східної
Європи в період реформ…………………………………………………………….
2.2. Соціально-економічні трансформації та адаптація жінок Словацької
Республіки до ринкових умов . ……………………………… ………….………
2.3. Трансформація жіночої зайнятості в умовах становлення ринкових
відносин в Республіці Польща…………………………………
2.4. Характерні риси фемінізації бідності в умовах трансформаційних
процесів в Російській Федерації…………………………………………….…
Розділ 3. Вплив демократичних інституційно-правових механізмів на
політичну участь жінок у країнах Центральної і Східної Європи.……………….
3.1. Трансформація виборчих та партійних систем країн Центральної і
Східної Європи та доступ жінок до представництва в органах влади
всіх рівнів………………………………………………………………………….
3.2. Електоральне законодавство та політичні партії як механізми висунення
жінок у Національну Раду Словацької Республіки
3.3. Виборча система та політична культура як фактори впливу на
представництво жінок у Сеймі Республіки Польща.……….….……………….
Виборча система і особливості партійного рекрутування жінок у
Державну Думу Російської Федерації та регіональні законодавчі збори…….…….
Висновки ……………………………………………………………………….….….
Додатки…………………………………………….…………………………….….
Список