Вы здесь

Моделі катастрофізму в українській і польській прозі міжвоєнного двадцятиліття.

Автор: 
Харлан Ольга Дмитрівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000077
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У "Вступі" обґрунтовується вибір теми дослідження, його актуальність, проаналізовано стан наукового вивчення проблеми, теоретико-методологічні засади, сформульовано мету й завдання, об'єкт і предмет, а також з'ясовано наукову новизну та практичне значення основних положень дисертації.
У першому
розділі "Катастрофізм як тип світосприймання. Онтологічний рівень" охарактеризовано філософсько-естетичні засади катастрофічного світогляду, що віддзеркалює кризу новочасного суспільства, визначено три основні моделі катастрофізму: історіософську, антропологічну, технократичну, їх місце і функцію в українсько-польському літературному діалозі між Першою та Другою світовими війнами.
У під
розділі 1.1. "Українська та польська література