Вы здесь

З`ясування особливостей патогенезу опікового шоку та його інтенсивної терапії у дітей (експериментально-клінічне дослідження)

Автор: 
Постернак Геннадій Іванович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000368
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
Перелік умовних позначок, символів і термінів
Вступ
Розділ 1. Особливості перебігу опікового шоку у дітей (Огляд літератури)
1.1. Патогенез опікового шоку у дітей з тяжкими термічними
ушкодженнями
1.2. Синдром системної запальної відповіді у дітей з тяжкими
термічними ушкодженнями
1.3. Невідкладна допомога та інтенсивна терапія опікового шоку у дітей
Розділ 2. Матеріал і методи дослідження
2.1. Експериментальні дослідження
2.2. Клінічні дослідження
2.3. Методи експериментальних і клінічних лабораторних досліджень
2.4. Методи статистичної обробки отриманих результатів
Розділ 3. Експериментальні дослідження. Характеристика змін
цитокінового профілю крові й бронхіального секрету, морфомет-
ричних показників альвеолярних макрофагів при різних варіантах
термічної травми у щурів
3.1. Основні зміни цитокінового профілю крові й бронхіального
секрету при експериментальній сполученій термічній травмі
3.2. Основні морфометричні зміни альвеолярних макрофагів при
експериментальній сполученій термічній травмі
3.3. Порівняльні зміни цитокінового профілю крові й бронхіального
секрету, морфометричних показників альвеолярних макрофагів при
різних варіантах експериментальної мoделі термічної травми
Розділ 4. Клінічна та лабораторна характеристика перебігу опікового
шоку у обстежених дітей
4.1. Клінічні й біохімічні зміни, критерії розвитку поліорганної недостат-
ності у постраждалих дітей з опіковим шоком внаслідок термічної
травми полум'ям
4.2. Клінічні й біохімічні зміни, критерії розвитку поліорганної недос-
татності у постраждалих дітей з опіковим шоком внаслідок сполу-
ченої термічної травми окропом
Розділ 5. Стан клітинного й гуморального імунітету, цитокіновий
баланс у дітей з термічною травмою полум'ям залежно від трива-
лості опікового шоку
5.1. Зміни імунітету у дітей з термічною травмою полум'ям при трива-
лості опікового шоку до годин
5.2. Зміни імунітету у дітей з термічною травмою полум'ям при трива-
лості опікового шоку до годин
5.3. Цитокіновий баланс плазми крові у потерпілих з комбінованою тер-
мічною травмою полум'ям залежно від тривалості опікового шоку
Розділ 6. Стан клітинного й гуморального імунітету, цитокіновий
баланс у дітей з термічною травмою окропом залежно від тривалості
опікового шоку
6.1. Зміни імунітету у дітей з термічною травмою окропом при тривалості
опікового шоку до годин
6.2. Зміни імунітету у дітей з термічною травмою окропом при тривалості
опікового шоку до годин
6.3. Цитокіновий баланс плазми крові у потерпілих із сполученим
ураженням окропом і водяною парою в залежності від тривалості
опікового шоку
Розділ 7. Основні морфометричні зміни лімфоцитів крові у дітей
з тяжкою термічною травмою залежно від тривалості опікового шоку
7.1. Морфометричні зміни лімфоцитів крові у дітей з тяжкою термічною
травмою полум'ям і окропом при тривалості опікового шоку
до годин
7.2. Морфометричні зміни лімфоцитів крові у дітей з тяжкою термічною
травмою полум'ям і окропом при тривалості опікового шоку
до годин
Розділ 8. Стан iмунітету дихальної системи та цитокіновий баланс у
постраждалих дітей з комбінованим термоінгаляційним ураженням
полум'ям залежно від тривалості опікового шоку
8.1. Показники імунітету дихальної системи у дітей з комбінованим
термоінгаляційним ураженням полум'ям при тривалості опікового
шоку до годин
8.2. Показники імунітету дихальної системи у дітей з комбінованим
термоінгаляційним ураженням полум'ям при тривалості опікового
шоку до годин
8.3. Цитокіновий баланс бронхіального секрету у потерпілих з комбіно-
ваною термічною травмою полум'ям в залежності від тривалості
опікового шоку
Розділ 9. Стан iмунітету дихальної системи та цитокіновий баланс у
постраждалих дітей із сполученою термоінгаляційною травмою
окропом і водяною парою залежно від тривалості опікового шоку
9.1. Показники імунітету дихальної системи у дітей із сполученою
термоінгаляційною травмою окропом і водяною парою при тривалості
опікового шоку до годин
9.2. Показники імунітету дихальної системи у дітей із сполученою
термоінгаляційною травмою окропом і водяною парою при тривалості
опікового шоку до годин
9.3. Цитокіновий баланс дихальної системи у дітей із сполученою
термоінгаляційною травмою окропом і водяною парою в залежності
від тривалості опікового шоку
Розділ . Порівняльна характеристика клініко-лабораторних показників
у дітей з тяжкою комбінованою термоінгаляційною травмою полум'ям
і сполученою травмою окропом і водяною парою залежно від тривалості
опікового шоку
.1. Порівняльна характеристика клініко-лабораторних показників
у дітей з тяжкою термічною травмою полум'ям та окропом залежно
від тривалості опікового шоку
.2. Порівняльна характеристика інтерлейкінів та морфометричних
показників лімфоцитів у дітей з тяжкою комбінованою термічною
травмою полум'ям і сполученою травмою окропом залежно від
тривалості опікового шоку
.3. Порівняльні зміни показників імунітету дихальної системи у
постраждалих дітей з комбінованою термічною травмою полум'ям
та сполученою термічною травмою окропом і водяною парою залежно
від тривалості опікового шоку
Розділ . Заключення
Висновки
Практичні рекомендації
Список