Вы здесь

Основи формування процесу міжнародних вантажних залізничних перевезень

Автор: 
Альошинський Євген Семенович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000749
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">ЗМІСТ<br />ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ<br />ВСТУП<br />РОЗДІЛ <br />СТАН ПИТАННЯ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ПРИ МІЖНАРОДНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ<br />1. Аналіз теоретичних досліджень по вирішенню проблеми удосконалення системи доставки вантажів при міжнародних залізничних перевезеннях<br />1. Аналіз історичного розвитку системи доставки вантажів при міжнародних перевезеннях <br />1.2.1. Аналіз практики розвитку вітчизняної системи передачі вантажного вагонопотоку залізницям суміжних держав<br />1.2.2. Етапи становлення системи міжнародних відносин в Україні в -х роках ХХ століття<br />1.2. Особливості системи передачі експортно-імпортного вагонопотоку на закордонних залізницях<br />1.2.4. Історичні проблеми в питаннях оптимізації технології переробки експортно-імпортного вантажопотоку та митного контролю на залізницях Західної Європи в ХХ столітті<br />1.2.5. Сучасний стан та перспективи розвитку системи передачі експортно-імпортного вагонопотоку на закордонних залізницях<br />1.3. Моніторинг роботи державних митних органів України<br />1.3.1. Сучасний стан системи організації проведення митних операцій на транспорті<br />1.3.2. Аналіз необхідності формування передумов для зміни порядку взаємовідносин в системі "Перевізник - Митниця"<br />1. Актуальні проблеми удосконалення функціонування системи доставки вантажів при міжнародних залізничних перевезеннях<br />Висновки<br />РОЗДІЛ <br />ВИБІР НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ПРИ МІЖНАРОДНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ З УРАХУВАННЯМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ<br />2. Вибір напряму вирішення проблеми дисертаційного дослідження<br />2. Розробка логістичної моделі керування транспортним комплексом доставки вантажів при міжнародних залізничних перевезеннях<br />2. Вибір напряму досліджень транспортного комплексу міжнародних вантажних перевезень<br />2.3.1. Вибір напряму досліджень на макрорівні "ТК МВП"<br />2.3.2. Вибір напряму досліджень на мікрорівнях "Технічна станція" та "Залізничні перегони"<br />2.3.3. Вибір напряму досліджень на мікрорівні "Прикордонна передавальна станція"<br />2.3.4. Вибір напряму досліджень на мікрорівні "Вантажна станція"<br />2.3.5. Обрання напрямів дослідження технологічної лінії "Виконання митних операцій"<br />2.4. Розробка методологічного підходу по формалізації технології функціонування транспортного комплексу міжнародних вантажних перевезень<br />2.5. Розробка теоретичних основ для створення математичної моделі системи міжнародних вантажних перевезень на основі ресурсозбереження <br />2.6. Методологічний підхід по оптимізації критеріїв цільової функції на мікрорівнях логістичної системи<br />2.6.1. Вибір критеріїв оптимізації та виведення цільової функції<br />2.6.2. Моделювання виробничих ситуацій в межах транспортного комплексу міжнародних перевезень <br />2.6.3. Вибір напрямку інвестиційної стратегії розвитку системи міжнародних залізничних перевезень із використанням принципів банківського моніторингу <br />2.6.4. Вдосконалення системи доставки вантажів при міжнародних перевезеннях із застосуванням евристичного аналізу для пошуку нових рішень<br />2.6.5. Вибір методів функціонального моделювання в системах керування транспортним комплексом міжнародних вантажних залізничних перевезень із використанням теорії нечітких множин<br />2.6.6. Обрання методів імітаційного моделювання для проведення аналізу результатів дослідження <br />Висновки<br />РОЗДІЛ <br />РОЗРОБКА МОДЕЛІ СИСТЕМИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ОСНОВНИХ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ НАПРЯМКІВ <br />3. Інженерна постановка задачі<br />3. Математична постановка задачі оптимізації системи міжнародних вантажних перевезень на мікрорівнях "Технічна станція" та "Залізничні перегони"<br />3. Аналіз основних напрямків міжнародних перевезень України<br />3. Розрахунок вихідних даних для функціонального моделювання в межах системи міжнародних залізничних транспортних коридорів<br />3. Побудова макрорівневої моделі комплексу мережі обслуговування експортно-імпортних вагонопотоків<br />3. Розробка моделей функціонування сортувальних станцій та залізничних перегонів в транспортних коридорах<br />Висновки<br />РОЗДІЛ <br />РОЗРОБКА МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУНКТІВ ПЕРЕРОБКИ КОНТЕЙНЕРНИХ ТА КОНТРЕЙЛЕРНИХ ВАНТАЖІВ <br />4. Інженерна та математична постановка задачі моделювання<br />4. Розробка моделі функціонування підсистеми обробки вхідних транспортних потоків<br />4. Побудова моделі функціонування підсистеми обробки контейнерних вантажів на вантажному фронті<br />4. Особливості моделювання роботи вантажного фронту на неспеціалізованих вантажних станціях <br />4. Розробка моделі взаємодії різних видів транспорту при контейнерних та контрейлерних перевезеннях<br />4.5. Визначення раціонального виду транспорту для виконання операцій завозу-вивозу контейнерів<br />4.5. Операції завозу-вивозу контейнерів автомобільним транспортом<br />4.5. Побудова моделі взаємодії залізничного та автомобільного транспорту при контейнерних перевезеннях<br />4.5. Особливості роботи пунктів по переробці контрейлерних поїздів<br />4. Модель функціонування підсистеми обробки вихідних транспортних потоків<br />4. Особливості моделювання роботи припортових контейнерних пунктів<br />4.7.1. Загальні положення<br />4.7.2. Організація спільної роботи залізничних станцій та морських (річкових) портів<br />4.7.3. Побудова моделі функціонування підсистеми обробки контейнерів при взаємодії залізничного та водного видів транспорту<br />4. Моделювання процесу переробки експортно-імпортного вантажопотоку в транспортному вузлі з домінуючим сектором контейнерних перевезень<br />4.8.1. Побудова узагальнюючої моделі функціонування транспортного вузла з домінуючим сектором контейнерних перевезень<br />4.8.2. Особливості переробки експортно-імпортного вантажопотоку в контейнерних пунктах<br />4.8.3. Напрямки оптимізації функціонування пунктів по переробці контейнерних вантажів<br />4. Проектування імітаційної моделі блоку виконання митних операцій в пунктах переробки контейнерних вантажів<br />4.9.1. Побудова структурно-логічної схеми обробки контейнерів та документів в митному відношенні<br />4.9.2. Розробка моделі блоку виконання митних операцій на вантажних (та припортових) станціях<br />4. Формалізація технології функціонування та виведення цільової функції оптимізації параметрів транспортного комплексу міжнародних вантажних перевезень на мікрорівні "Вантажна станція"<br />Висновки<br />РОЗДІЛ <br />РОЗРОБКА МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИКОРДОННИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ<br />5. Інженерна та математична постановка задачі моделювання<br />5. Розробка макрорівневої моделі системи обслуговування вантажних поїздів на прикордонній станції<br />5. Розробка моделі функціонування підсистеми "Обробка поїздів по прибуттю"<br />5.3.1. Розробка узагальнюючої моделі підсистеми "Обробка поїздів по прибуттю"<br />5.3.2. Розробка моделі функціонування блоку операцій по прибуттю поїздів на станцію<br />5. Розробка моделі функціонування підсистеми "Обробка поїздів по відправленню"<br />5.4.1. Проектування узагальнюючої моделі підсистеми "Обробка поїздів по відправленню"<br />5.4.2. Розробка моделі функціонування блоку операцій по відправленню поїздів з прикордонної передавальної станції<br />5. Моделювання роботи спеціального технічного пункту (СТП)<br />5.5.1. Аналіз основних операцій, що виконуються на СТП<br />5.5.2. Розробка моделі термінала по перевантаженню вантажів з вагонів, що прямують через кордон<br />5.5.3. Розробка моделі функціонування технічного пункту по заміні візків в составах, що прямують через кордон<br />5.5.4. Розробка моделі функціонування технічних пунктів, що обладнані пристроями для розсунення колісних пар<br />5. Проектування імітаційної моделі блоку виконання митних операцій на прикордонній передавальній станції<br />5.6.1. Розробка макрорівневої моделі лінії обробки вантажів в митному відношенні<br />5.6.2. Розробка моделі блоку виконання митних операцій по прибуттю поїзда на прикордонну станцію<br />5.6.3. Аналіз параметрів функціонування пункту митного контролю<br />5.6.4. Розробка моделі блоку виконання митних операцій по відправленню поїзда з прикордонної станції<br />5. Формалізація технології функціонування та виведення цільової функції оптимізації параметрів системи міжнародних вантажних перевезень на мікрорівні "Прикордонна передавальна станція"<br /> Висновки<br />РОЗДІЛ <br />ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ПРИ МІЖНАРОДНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ<br />6. Принципи функціонального моделювання на макрорівні транспортного комплексу міжнародних вантажних перевезень<br />6.1.1. Основні задачі функціонального моделювання в межах макрорівня системи міжнародних вантажних залізничних перевезень<br />6.1.2. Вибір принципів логістичного дослідження функціонування ТК МВП із застосуванням теорії нечітких множин<br />6.1.3. Перелік пропозицій по удосконаленню роботи залізничного транспорту при міжнародних вантажних залізничних перевезеннях<br />6.1.4. Застосування принципів евристичного аналізу при функціональному моделюванні<br />6.1.5. Принцип оптимізації значень параметрів цільової функції при функціональному моделюванні<br />6. Функціональне моделювання системи доставки вантажів на мікрорівні "Прикордонна передавальна станція"<br />6.2.1. Проведення дослідження роботи прикордонних передавальних станцій із застосуванням теорії нечітких множин<br />6.2.2. Аналіз статистичних спостережень по відказам в роботі підсистеми виконання митних операцій на прикордонних передавальних станціях<br />6.2.3. Розрахунок функції приналежності по затриманим вагонам на прикордонних передавальних станціях<br />6.2.4. Оптимізація значень функції приналежності на мікрорівні "Прикордонна передавальна станція"<br />6.2.5. Підсумки оптимізації значень параметрів цільової функції при функціональному моделюванні на мікрорівні "Прикордонна передавальна станція"<br />6. Функціональне моделювання системи переробки міжнародного контейнерного вантажопотоку на вантажних та припортових залізничних станціях<br />6.3.1. Проведення дослідження функціонування системи переробки міжнародного вантажопотоку на мікрорівні "Вантажна станція"<br />6.3.2. Виведення функції приналежності по переробці експортно-імпортного потоку контейнерних вантажів на припортових залізничних станціях<br />6.3.3. Оптимізація значень функції приналежності на мікрорівні "Припортова вантажна станція"<br />6.3.4. Підсумки оптимізації значень параметрів цільової функції при функціональному моделюванні на мікрорівні "Припортова вантажна станція"<br />6.3.5. Оптимізація параметрів цільової функції на мікрорівні "Внутривузлова вантажна станція"<br />6. Функціональне моделювання системи доставки вантажів на мікрорівнях "Технічна станція" та "Прилеглі дільниці" в межах ТК МВП<br />6.4.1. Визначення функції приналежності по затриманим вагонам системи обслуговування транзитного міжнародного вагонопотоку<br />6.4.2. Оптимізація значень функції приналежності на мікрорівнях "Сортувальна станція" та "Прилеглі дільниці"<br />6.4.3. Підсумки оптимізації значень параметрів цільової функції при функціональному моделюванні системи обслуговування транзитного міжнародного вагонопотоку<br />Висновки<br />РОЗДІЛ <br />АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ПРИ МІЖНАРОДНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ<br />7. Загальні положення<br />7.1.1. Аналіз можливості адекватності дослідження функціонування транспортного комплексу з точки зору міжнародного залізничного права<br />7.1.2. Обґрунтування методики економічної оцінки основних параметрів функціонування транспортного комплексу міжнародних вантажних перевезень<br />7. Аналіз результатів імітаційного моделювання функціонування підсистем транспортного комплексу міжнародних перевезень<br />7.2.1. Обґрунтування адекватності моделей<br />7.2.2. Дослідження процесів функціонування підсистем транспортного комплексу<br />7.2.3. Аналіз результатів моделювання<br />7. Методика визначення економічної ефективності заходів з ресурсозбереження в системі міжнародних вантажних перевезень<br />7. Аналіз результатів дослідження функціонування транспортного комплексу по доставці вантажів при міжнародних залізничних перевезеннях на основі ресурсозбереження<br />7. Практичні рекомендації по оптимізації функціонування транспортного комплексу міжнародних перевезень<br />7.5.1. Пропозиції по оптимізації функціонування технологічної лінії "Виконання митних операцій"<br />7.5.2. Пропозиції по впровадженню результатів дослідження мікрорівнів ТК МВП<br />Висновки<br />ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ<br />СПИСОК</span></p>