Вы здесь

02.00.03 - Органічна хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Реакції ароматичних солей діазонію з біненасиченими сполуками з ізольованими кратними зв'язками у присутності тіоціанат-нуклеофілу Барановський Віталій Сергійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакції гідрокситолуолів і їх кисневмісних похідних з озоном у рідкій фазі Сєдих Ганна Олексіївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакції гетероциклізації 1,6-дизаміщених діімідазо[1,5-a; 1’,5’- d]піразин-(4Н, 9Н)-5,10-діонів і 4,5-дизаміщених імідазолів Іванов Юрій Едуардович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакції гетероциклізації на основі a-дитіометиленових похідних a'-бензиліденциклоалканонів та їх аналогів Мирний Андрій Валерійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакції гетероциклізації піровиноградної кислоти та її похідних з аміноазолами Сахно Яна Ігорівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакції місткових єнамінів з електрофільними реагентами Швиденко Костянтин Вікторович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакції нітротолуолів і їх кисневмісних похідних з озоном у розчині оцтової кислоти Галстян Андрій Генрійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакції фенілселенійтригалогенідів з 2-(2-пропенілтіо)-, 2-(2-пропінілтіо)тієнопіримідин-4(6)-онами та 1,3,4-оксадіазолами Кривов\'яз Андрій Олександрович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакції циклізації функціонально заміщених 1,3-дикарбонільних сполук гетероциклічного ряду з похідними ціанооцтової кислоти Шелякін В\'ячеслав Вікторович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакційна здатність функціональних детергентів на основі a-нуклеофілів у процесах переносу ацильної групи Карпічев Євген Адольфович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину