Вы здесь

02.00.03 - Органічна хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Органілсульфоксидифторооцтові кислоти, їх похідні та оптична активність Мацнєв Андрій Вікторович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості гідразинолізу похідних 1,4-дигідропіридин- та піридиндикарбонових кислот Воєвудський Максим Вадимович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Перфторокетендитіоацеталі і перфторокетен-N,S-ацеталі в синтезі фторовмісних ациклічних та гетероциклічних сполук. Михайличенко Сергій Сергійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Поведінка похідних діалкіламінонафталевих кислот в умовах реакції Вільсмайєра-Хаака Артюхова Євгенія Юхимівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Поліметинові барвники на основі 2,2-дифторо-1,3,2(2Н)диоксаборинів, похідних 1,3-дикетонів аліциклічного ряду та барбітурової кислоти. Синтез, електронна будова та спектральні властивості Зябрев Костянтин Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Поліметинові сполуки з іонохромною здатністю Простота Ярослав Олександрович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Похідні 2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіазепінонів-2 та їх тіоаналогів. Синтез і властивості Гапонов Олександр Олексійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Похідні бензофуро[2,3-с]- та бензотієно[2,3-с]пірилію та піридину. Синтез та реакції. Толкунов Сергій Володимирович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Пурини, їх гетероаналоги та N-оксиди на основі імідазолів і піримідинів. Синтез, структура та перетворення Яволовський Аркадій Олександрович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакції ізомерних динітротолуолів з озоном у рідинній фазі Андреєв Павло Юрійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину