Вы здесь

02.00.03 - Органічна хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Концепція інформаційного поля молекул та її застосування для вирішення завдань структура-властивість органічних сполук Огніченко Людмила Миколаївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Краун-етери, що містять біфенільний та Григораш Руслан Якович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Купрокаталітичне хлоро(бромо, тіоціанато)арилювання похідних пропену Тулайдан Галина Миколаївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу, одержаних реакціями циклоприєднання азидів Походило Назарій Тарасович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Мономери на основі гідроксилвмісних пероксидів Флейчук Роман Іванович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нітрогенвмісні похідні моно- і дикарбонових кислот з норборненовим фрагментом Бондаренко Ярослав Сергійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нові перегрупування в реакції циклоприєднання конденсованих по грані а ізоіндолів: стереохімічні особливості та проміжні продукти. Войтенко Зоя Всеволодівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нові перетворення 1,2,4-тіадіазол-5(2Н)-імінів та їх солей у похідні інших азотистих гетероциклів Ренський Михайло Олександрович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нові перетворення 2-арил-4-дихлорометилен-5(4Н)-оксазолонів та їх аналогів Свиріпа Віталій Миколайович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нові перетворення арилсульфонілзаміщених енамідів та споріднених реагентів у похідні азотистих гетероциклів Бабій Сергій Богданович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину