Вы здесь

Удосконалення технологічних прийомів створення і способів використання різнотипних травостоїв на орних землях центрального Лісостепу України

Автор: 
Векленко Юрій Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U004449
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Характеристика грунтово-кліматичних умов Лісостепу

Лісостеп розташований в центральній частині України, простягається від північно-західних до південно-східних її кордонів. Загальна площа земель зони - 202.8 тис км2, або 33.6% території країни. Рельєф місцевості в основному рівнинний з окремими підвищеннями. В цілому грунтово-кліматичні умови придатні для ведення сільськогосподарського виробництва [146].
Незважаючи на відносну однорідність природноекономічних умов, у Лісостепу виділяють 3 великі провінції: західну, центральну та східну (лівобережна частина зони). За складом ґрунтів, кліматичним умовам і деяким іншим особливостям вони мають певні відмінності.
Центральна (правобережна) провінція Лісостепу, де проводились наші дослідження, характеризується помірно-теплим кліматом і нестійким зволоженням ґрунту. Середня річна температура 7-8°С. Найбільш низькі середні температури -4-6°С спостерігаються у січні. Сніговий покрив з`являється в середньому біля 15-25 листопада. Повністю він сходить в середньому в кінці березня. Середня висота снігового покриву не перевищує 20-30 см. Відмічаються тривалі та інтенсивні відлиги, під час яких температура повітря в окремі роки підвищується до 12-14°С. Зміна відлиг морозами створює незадовільні умови для зимівлі багаторічних трав.
Середні дати першого морозу припадають на другу декаду жовтня, а останнього - в середині квітня. Тривалість безморозного періоду на більшій частині території становить 160-170 днів.
Літо характеризується високими та більш-менш стійкими температурами. Середня температура липня 18-19°С. Абсолютні максимуми в липні досягають 39°С. Період із середньодобовою температурою вище 5°С, що співпадає з вегетаційним періодом основних сільськогосподарських культур, триває 200-215 днів. Тривалість періоду активної вегетації (перехід температури через 10°С) в межах лісостепової зони - 155-170 днів, починаючи з третьої декади квітня до першої декади жовтня.
Опади випадають нерівномірно. Середня річна сума опадів зменшується з північного заходу на південь від 550-600 мм і більше до 450-500 мм. За теплий період (квітень-жовтень) в середньому випадає 350-400 мм опадів [79].
В ґрунтовому покриві лісостепової зони України переважають чорноземи та сірі лісові опідзолені ґрунти, які утворились на лесах і лесовидних породах і мають високу природну родючість. Чорноземи займають більше 70% ріллі, вони багаті поживними речовинами, мають сприятливий для життя та розвитку рослин водно-повітряний режим. Сірі лісові опідзолені ґрунти представлені темно-сірими, сірими та світло-сірими ґрунтами, що утворилися під дією дернового та підзолистого процесів, вони менш родючі, гумусний шар не перевищує 30-40 см, слабоструктурні, легко запливають.
Дослідне господарство розташоване на Придніпровській височині і по фізико-географічному і агрогрунтовому районуванню входить до складу Вінницько-Немирівського агрогрунтового підрайону Центрального агрогрунтового району правобережного Лісостепу України. Рельєф його слабо хвилястий, мікрорельєф слабо виражений, ґрунтові води залягають на значній глибині (більше 10 м).
Грунтово-кліматичні умови згаданого підрайону, в цілому, сприятливі для вирощування більшості продовольчих, технічних і кормових культур, в т. ч. для створення і використання культурних пасовищ з районованих сортів багаторічних злакових і бобових трав.

2.2. Ґрунтові та погодні умови в роки проведення досліджень

Дослідне господарство "Бохоницьке" Інституту кормів УААН, на полях котрого проводились польові дослідження, знаходиться у Вінницькому районі - центральній частині Вінницької області.
Ґрунт дослідної ділянки - сірий лісовий опідзолений крупнопилувато середньосуглинковий на лесі. За агрохімічними властивостями, ґрунти, на яких проводили дослідження, характеризуються такими показниками орного шару: вміст гумусу (за Тюріним) - 1.6-1.9%, легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) - менше 10 мг на 100 г ґрунту, обмінного калію (за Чіріковим) - від 5 до 9 мг, рухомих форм фосфору - 10-15 мг на 100 г ґрунту. Гідролітична кислотність коливається від 2 до 2.5, а сума ввібраних основ - від 12 до 16 мг-екв. на 100 г ґрунту. Ґрунт, в основному, слабо кислий, рН сольової витяжки 5.1-6.
За період проведення досліджень гідротермічні умови були нестійкими. В рік створення травостою погодні умови були сприятливими для росту і розвитку багаторічних трав. Запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту весною становили 26-44 мм, а в метровому - 156-193 мм, тобто були цілком достатніми для отримання дружних сходів сіяних травостоїв. Перша і друга декада травня були надзвичайно теплими і сухими, а третя - прохолодна з частими дощами (табл. А.1 додатку А). Літо було надзвичайно вологе, з температурою, близькою до норми; похмурою, холодною і дощовою була погода в вересні і жовтні.
Зима 1997-1998 рр. характеризувалася різкими змінами погоди та майже відсутністю снігового покриву, що обумовило глибоке промерзання ґрунту. В кінці грудня температура знижувалась до -17-27°С. Різке потепління, що в лютому викликало вегетацію трав, змінилося в березні похолоданням. Активний ріст трав розпочався в першій декаді квітня - цьому сприяла тепла погода, яка утримувалась до половини травня. Весь червень був жаркий. Опадів у травні і червні випало майже вдвічі менше норми. Серпень і вересень, за кількістю опадів і температурою, були близькими до норми. Різке похолодання наступило в третій декаді жовтня і в листопаді, коли температура знизилась до 0.1-0.6° і утворився сніговий покрив висотою 16-26 см. В грудні температура знижувалась до -18-25°С (табл. А.2 додатку А).
У січні 1999 року висота снігового покриву становила 30-43 см, а ґрунт промерзав до 18 см. У лютому потепліло, і середньодобова температура повітря перейшла через 0° на 2-3 тижні раніше звичайних строків, а в першій декаді березня повітря прогрівалось до 12-15° теп