Вы здесь

Кормова продуктивність тритикале озимого на зелений корм залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах правобережного Лісостепу України

Автор: 
Свистунова Ірина Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U001254
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Грунтово-кліматичні умови проведення досліджень

Польові досліди з озимими зерновими культурами проводились протягом 2002-2005 років на полях кормової сівозміни кафедри рослинництва та кормовиробництва в умовах Агрономічної дослідної станції Національного аграрного університету, яка розташована в с. Пшеничне, Васильківського району, Київської області.
Ґрунт дослідного поля - чорнозем типовий малогумусний, за гранулометричним складом - крупнопилувато-середньосуглинковий. Вміст гумусу (за Тюріним) в орному шарі становить 4,51 %, рН сольової витяжки - 7,1, ємність вбирання - 31,6 мг. екв./100 г ґрунту, легкогідролізованого азоту 11,1 мг/100 г ґрунту, рухомого фосфору - 6,4 і обмінного калію - 9,8 мг/100 г ґрунту. Щільність ґрунту - 1,21 г/см3, вологість в'янення - 10,8 %.
Оскільки чорноземи типові малогумусні займають 54,6 % ґрунтів зони Лісостепу України, то це дає підстави вважати, що польові дослідження проводилися в типових ґрунтових умовах регіону.
Клімат регіону проведення досліджень помірно теплий. Формується він під впливом надходження достатньої кількості сонячної радіації, переваги континен-
тального повітря помірних широт та окремих вторгнень холодного арктичного повітря і характеризується достатньо високими літніми температурами та нормальними умовами зволоження.
Середньорічна температура повітря становить 7,70С з відносною вологістю 79%. Найхолоднішим місяцем року є січень з середньобагаторічною температурою повітря -4,50С та коливаннями в окремі роки від -15-160С до +10С; найтеплішим - липень, середньомісячна температура якого становить 19,50С.
Осінній період характеризується поступовим, без різких коливань зниженням температури повітря. Одночасно з цим спостерігається зменшення кількості опадів, що створює оптимальні умови для загартування рослин озимих культур та формування ними оптимального габітусу.
Зима помірно холодна, перші заморозки можливі вже у вересні, останні - у першій декаді травня. Сніг починає випадати в листопаді, стійкий сніговий покрив утворюється в третій декаді грудня і сходить наприкінці березня. Тривалість зберігання снігового покриву коливається у межах 30-90 днів. Притаманними для зимового періоду є тривалі підвищення температури повітря до плюсових значень, що обумовлює часті відлиги, іноді - відновлення вегетації рослин озимих культур. Температура ґрунту на глибині вузла кущення озимих протягом зими може змінюватися від 00С до -10-140С. У результаті різких коливань температури, промерзання ґрунту і нестійкого снігового покриву, в окремі зими спостерігається ушкодження озимини від вимерзання, видування, випирання, випрівання, утворення льодової кірки чи спільної дії цього комплексу факторів.
Перехідні періоди (весна, осінь) мають переважно затяжний та нестійкий характер. Загалом переважають теплі весни з достатніми (160-180 мм) запасами продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту і теплі, але сухі перші половини осені.
Тривалість періоду року з позитивною добовою температурою повітря (t>0оС) становить 250-265 діб, з них вегетаційний період (t?5оС) триває 210-220 діб, період активної вегетації (t?10оС) - 160-175 днів, період літніх температур (t?15оС) -130-135 днів. Тривалість вегетації культур суттєво коректують заморозки та часті повернення холодів (кінець квітня-початок травня) - до -50С. Осінні заморозки спостерігаються наприкінці вересня і в першій декаді жовтня.
За вегетаційний перехід сума активних температур (t?5оС) сягає 29850С, ефективних (t?10оС) - 26550С. Тривалість сонячного сяяння за період вегетації (t?5оС) становить 1400-1500 год (максимум 1743 год/рік). Сума фотосинтетичної активної радіації за рік становить 2125, а за період вегетації з температурою повітря вище 5оС - 1467 МДж/м2.
Річна сума опадів в регіоні проведення досліджень становить 528 мм, а за вегетаційний період - 330-410 мм (65-70% річної норми). Однак, протягом року вони розподіляються досить нерівномірно: найбільша їх кількість випадає в червні та липні (відповідно 80,4 і 79,1 мм). Кількість опадів за зиму складає 90-110 мм. Опади зимового періоду є основним джерелом формування запасів продуктивної вологи до початку весняних польових робіт. Середньобагаторічний коефіцієнт зволоження території ГТК - 1,19-1,21.
Отже, кліматичні умови території, де проводились дослідження, є сприятливими для вирощування багатьох сільськогосподарських культур, в тому числі й озимих жита, пшениці та тритикале.
Аналіз погодних умов в роки проведення досліджень проводили за даними гідрометеопункту "АДС НАУ" (дод. А).
Погодні умови 2002/2003 вегетаційного року були мало сприятливими для озимих зернових культур та відзначались значною нерівномірністю змін температурного режиму на фоні недостатнього, а часом надмірного зволоження (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Відхилення від середніх багаторічних значень за сумою опадів і
середньодобовою температурою повітря, 2002/2003 рік Такі умови створювали екстремальні умови для життєдіяльності рослин. В результаті протягом зимово-весняного періоду озимина повністю чи частково загинула під дією низьких температур, тривалої дії льодової кірки та вимокання, а під-час весняно-літньої вегетації - розвивалася надмірно-прискореними темпами.
Осінь 2002 року була ранньою, вологою та прохолодною, однак за температурним режимом - значно теплішою від норми за рахунок підвищення температури повітря у листопаді - на 2,80С. У вересні середня місячна температура майже не відрізнялась від багаторічної (13,40С), проте зниження її у жовтні - на 1,1 0С, суттєво уповільнювало розвиток озимих культур. Значні коливання температури повітря протягом листопада на фоні надмірного зволоження негативно позначались на розвитку озимини, яка то припиняла вегетацію, то відновлювала, що не створювало сприятливих умов для її загартування.
Сума опадів за осінній період відзначалась такою ж нерівномірністю та перевищувала середньоба