Вы здесь

Можливі фактори ризику та профілактика раку гортані у хворих віком до 50-ти років, які контактували у своїй професійній діяльності з шкідливими речовинами

Автор: 
Москалик Оксана Євгенівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U004002
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1 Матеріали дослідження
Матеріали на яких базується наша дисертація складаються з трьох частин: частина
перша – епідеміологічні дослідження (табл.2.1); частина друга – клінічні
дослідження (табл.2.1); частина третя – натурні експерименти (табл.2.2).
З метою вивчення епідеміологічних закономірностей розповсюдження та клінічних
особливостей раку гортані проведено 6 груп досліджень (табл.2.1). Програма
досліджень базується на принципах нової дисципліни – клінічної епідеміології
[14, 26, 132, 147], зокрема тієї її частини, як «Вивчення випадків», «Виявлення
причин».
1. Для вивчення епідеміологічних закономірностей розповсюдження раку гортані у
Львівській області, опрацьовано дані канцер-реєстру Львівського обласного
онкодиспансеру про хворих раком гортані із врахуванням їх віку, статі та району
проживання за 12 років (період 1991 – 2002 рр.) – ретроспективне дослідження.
Всього було виявлено хворих раком гортані 1843 (табл.2.1). З них віком до 50-ти
років 342. Чоловіків було 1781 (96,6%), жінок 62 (3,4%).
2. Проведено аналіз матеріалу відділу статистики Львівської обласної клінічної
лікарні про кількість хворих на рак гортані, пролікованих у ЛОР відділі за 7
років (період 1998-2004 рр.). Таких хворих було 1146, з них віком до 50-ти
років – 188 (табл.2.1).
3. Щоб дослідити фактори, що сприяли розвитку раку гортані у людей віком до
50-ти років було досліджено 89 хворих, прооперованих з приводу раку гортані у
ЛОР відділенні Львівської обласної клінічної лікарні за 7 років (період 1998-
2004 рр.). Хворі були поділені на дві підгрупи: підгрупа а) хворі досліджені
ретроспективно за 3 роки (прооперовані в період 1998-2000рр) – 37; підгрупа б)
хворі досліджені проспективно за 4 роки (прооперовані в період 2001-2004рр) –
52.
Таблиця 2.1
Епідеміологічні та клінічні дослідження раку гортані (РГ) на базі Львівського
обласного онкологічного диспансеру (ЛООД); Львівської обласної клінічної
лікарні (ЛОКЛ)
Група дослідження
Кількість років
(період)
Загальна кількість досліджуваних
Досліджувані віком до 50-ти років
П е р ш а г р у п а: хворі РГ, згідно даних канцер-реєстру ЛООД, визначення
показників захворюваності на рак гортані по районах області
12 років
(1991-2002рр.)
1843
342
Д р у г а г р у п а: хворі проліковані в ЛОР відділенні ЛОКЛ з приводу РГ
7 років
(1998-2004рр.)
1146
188
Т р е т я г р у п а: хворі РГ віком до 50-ти років, детально дослідженні
7 років
(1998-2004рр.)
89
89
Ч е т в е р т а г р у п а (хворі РГ, що проживають в трьох районах Львівської
області, де середнє арифметичне захворюваності на РГ за 12 років (період
1991-2002рр.) є найвищим: дослідження професійного маршруту
5 років
(1998-2002рр.)
81

П’я т а г р у п а (порівняльна): робітники, що працюють із зваркою – клінічне
дослідження
30
Ш о с т а г р у п а – група патогістологіних досліджень
7 роки
(1998-2004рр.)
135
135
Таблиця 2.2
Натурні експерименти: пошуки конкретних ксенобіотиків, що впливають на
зварників, водіїв і курців
Серії
Склад експерименту
Кількість експериментів
Перша серія
Дослідження складу аерозолів, що виділяються при зварці
28
Друга серія
Дослідження зварочних частин
10
Третя серія
Дослідження елементного складу сигарет
4 сорти: а)“Magna classic”, б)“Chesterfield lights”, в)“Bond lights”,
г)“Marlboro lights”
4. З метою дослідження факторів, що сприяли розвитку раку гортані у 81 хворого,
що проживають у трьох районах Львівської області (Городоцькому,
Перемишлянському і Пустомитівському) де середнє арифметичне захворюваності
раком гортані за 12 років (період 1991-2002 рр.) було найвище, проводилося
вивчення професійних маршрутів цих хворих за даними особових справ Управління
пенсійного фонду відповідних районів.
5. У порівняльну групу увійшло 30 робітників, що працюють із зваркою, яким було
проведено огляд ЛОР - органів (передню риноскопію, фарингоскопію та непряму
ларингоскопію).
6. З метою вивчення гістологічних форм раку гортані у людей віком до 50-ти
років проведено аналіз 135 патогістологічних заключень по дослідженнях
біопсійних матеріалів, взятих у хворих відповідного віку, що знаходилися на
лікуванні в ЛОР відділенні ЛОКЛ в період 1998-2004рр.

Третя частина наших досліджень – натурні експерименти. Проведено 3 серії
натурних (технічних) експериментів (табл. 2.2).
П е р ш а с е р і я – дослідження елементного складу аерозолів, які виділяються
при роботі із зваркою.
Д р у г а с е р і я – дослідження щільних частинок зварних аерозолів.
Т р е т я с е р і я – дослідження елементного складу сигарет.
У зв’язку із тим, що серед усіх хворих, які ми ретельно дослідили (89 хворих),
було 22 пацієнта (24,7%) таких, що контактували із зваркою, ми провели
спеціальне дослідження. Для оцінки надходження в організм людини ксенобіотиків
при роботі із зваркою, методом рентген-флуоресцентного аналізу досліджено
елементний склад аерозолі, яка зафіксована на фільтрах респіраторів зварників.
Було досліджено 28 фільтрів респіраторів: а) чотирнадцять фільтруючих патронів
СИЗОД – ФГ–310 РУ– 60м б) чотирнадцять паперово-тканинних фільтри респіраторів
фірми “3М”.
Щоб оцінити надходження в організм людини ксенобіотиків, компонентів
сигаретного диму проводилося дослідження методом рентген-флуоресцентного
аналізу елементного складу чотирьох сортів часто вживаних в Україні сигарет:
а)“Magna classic” («Джей Ті»), б)“Chesterfield lights”, в)“Bond lights”,
г)“Marlboro lights” (АТ «Філіп Морріс Україна»).
Щоб виявити якої величини щільні частинки зварних аерозолів потрапляють у
дихальні шляхи робітників, проведено мі