Вы здесь

Вплив складу багаторічних травосумішок на продуктивність сінокосів та родючість ґрунту в Лівобережному Лісостепу України

Автор: 
Огієнко Наталія Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U005236
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
УМОВИ, ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Умови проведення досліджень
2.1.1. Агрокліматичні умови регіону досліджень
Сумська область знаходиться в північно-східній частині України і є
південно-західною окраїною Середньо-Руської височини.
Рельєф області являє собою хвилясту рівнину, що пересікається долинами річок,
балок і ярів. Підвищене плато південно-східної частини області густо порізане
ярами та балками, що викликає ерозію ґрунтів. Західна та центральна частини
відзначаються слабохвилястим рельєфом.
В кліматичному відношенні територія Сумщини характеризується
помірно-континентальним кліматом з посиленням континентальності в східному
напрямку. Серед всіх областей України клімат Сумщини найбільш суворий та
контрастний. Середня річна температура повітря по області становить 6-7 оС
тепла, найнижча в Україні, і коливається вона в дуже широких межах від 4,5 до
8,5 оС. Абсолютний мінімум температури складає –40 оС, абсолютний максимум +40
оС. Кількість опадів за рік в середньому складає – 585-640 мм, але вона значно
коливається по роках від 410 до 890 мм. Зима, як правило, починається в другій
половині листопада (дата стійкого переходу середньодобової температури повітря
через 0 оС), а закінчується в третій декаді березня. Тривалість зимового
періоду становить 115-130 днів. В окремі роки тривалість його коливається від
55-80 до 155-165 днів.
Середня температура за зиму становить мінус 6 оС. Середня кількість опадів за
зиму складає 110-140 мм, що становить 20-25 % від їх річної кількості.
Стійкий сніговий покрив в середньому утворюється в другій декаді грудня. Сама
рання поява снігового покриву відмічається в третій декаді вересня, а найбільш
пізня - в третій декаді грудня. Середня висота снігу становить 15-25 см. Але
вона з року в рік змінюється. В одні роки вона може сягати 30-40 см, в інші -
ледве прикриває землю - до 5 см.
Середня глибина промерзання ґрунту на полях становить 75-90 см, та в окремі
роки сягає 150 см.
Весна починається з переходом середньої добової температури повітря через 0 оС
в бік підвищення, що відбувається в третій декаді березня. Сама рання дата
такого переходу 23 січня – 3 лютого, а сама пізня - перша декада квітня.
Закінчується весняний період, зазвичай, на початку третьої декади травня.
Тривалість періоду становить 55-65 днів. Середня температура повітря за
весняний період становить 9-10ОС тепла, а середня кількість опадів складає
80-95 мм або 10-15 % річної кількості.
Сніговий покрив сходить, звичайно, в третій декаді березня. Відтавання ґрунту
до глибини 30 см відмічається в середньому 2-7 квітня. На повну глибину ґрунт
відтає 6-11 квітня.
Через 1,5-2 тижні після встановлення позитивних значень температур повітря
відновлюється вегетація озимих культур та багаторічних трав, яка починається в
середньому 8-10 квітня і триває 185-195 днів. Біологічна зрілість ґрунту на
глибині 10-12 см, як правило, настає в Лісостепу 10-13 квітня.
В травні досить часто відбувається зниження температури до заморозків. Середня
багаторічна дата останнього заморозку весною в повітрі припадає на 17-21
квітня, на поверхні ґрунту 1-7 травня. Самий пізній заморозок в повітрі
відмічався на переважній території області 16, а на півночі 27 травня, на
поверхні ґрунту - 3 червня.
Перехід до літа на Сумщині спостерігається в середньому на початку третьої
декади травня і тривалість його за багаторічними даними становить 95-110 днів.
Середня температура повітря за літо становить 17,5-18,5 оС. Найтепліший місяць
літа - липень, середня температура його становить 18-19 оС, а максимум 37-39
оС.
Середня кількість опадів по області за літній період складає 200-230 мм, що
відповідає 35-40 % річної кількості. В окремі роки відмічаються дуже рясні
дощі, кількість яких значно перевищує норму (280-380 мм). Але бувають такі
роки, коли опадів випадає лише 65-100 мм. Середня кількість опадів за період з
температурами вище 10 оС зменшується від 335 мм на півночі області до 305 мм на
півдні. Відповідно гідротермічний коефіцієнт (ГТК) з півночі на південь
зменшується від 1,4 до 1,1.
З переходом середньодобової температури повітря через +15 оС в бік зниження
починається осінь. Зазвичай, це відбувається 2-6 вересня. Тривалість осіннього
періоду в середньому становить 65-75 днів. Середня багаторічна температура
повітря в осінній період становить 7-7,5 оС.
В кінці літнього - на початку осіннього періоду по області відмічається
зниження температури до заморозків. Середня дата першого заморозку в повітрі
3-7 жовтня, сама рання – третя декада вересня. На поверхні ґрунту середня дата
першого заморозку 25-27 вересня, сама рання – 31 серпня. Тривалість
безморозного періоду, за багаторічними даними, на Сумщині становить 155-160
днів. Як правило, в третій декаді жовтня відбувається припинення вегетації
рослин. Сума опадів за осінь в середньому складає 95-120 мм або 15-20 % від
річної кількості.
Ґрунтовий покрив в зоні північно – східного Лісостепу, його структура та
механічний склад характеризуються значною строкатістю та неоднорідністю. В
основному на території регіону переважають чорноземи типові переважно
малогумусні, що займають близько 54,6 % площі. Чорноземи типові сформувались у
минулому під трав’янистою рослинністю, у зв’язку з цим характеризуються високим
накопиченням гумусу (4,5-5,1 %), поживних речовин за відсутності перерозподілу
мінеральної частини у профілі. Глибина профілю ґрунтів коливається у межах
80-90 см. За гранулометричним складом переважають середньосуглинкові і
легкосуглинкові відміни. Чорноземи типові характеризуються сприятливими
агрономічними вла