Вы здесь

Кількісний аналіз цитогенетичних ефектів діоксидину, тіофосфаміду та мітоміцину С в клітинах Allium cepa L.

Автор: 
Шкарупа Володимир Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000722
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">ЗМІСТ<br />ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ <br />ВСТУП <br />РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. <br />1.1. Медичні наслідки індукованого мутагенезу <br />1.2. Хромосомні перебудови та сучасні уявлення про механізми їх формування<br />1.3. Закономірності індукованого хімічного мутагенезу<br />1.4. Кількісний аналіз цитогенетичних ефектів. <br />1.5. Характеристика рослинних тест-систем генетичного моніторингу <br />РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ <br />2.1. Хімічні мутагени.<br />2.2. Матеріали та обладнання для цитогенетичних досліджень<br />2.3. Allium-тест.<br />2.3.1. Макроскопічні параметри (морфометричний аналіз)<br />2.3.2. Мікроскопічні параметри (цитогенетичний аналіз)<br />2.3.3. Відносна мутагенна ефективність .<br />2.4. Методи статистичного аналізу.<br />РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ДІОКСИДИНУ, ТІОФОСФАМІДУ ТА МІТОМІЦИНУ С В ALLIUM-ТЕСТІ.<br />3.1. Фіто- та мітотоксичність діоксидину в Allium -тесті <br />3.2. Фіто- та мітотоксичність тіофосфаміду в Allium -тесті <br />3.3. Фіто- та мітотоксичність мітоміцину С в Allium -тесті <br />3.4. Порівняльний аналіз токсичності хімічних мутагенів .<br />РОЗДІЛ 4. ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ ДІОКСИДИНУ,<br />ТІОФОСФАМІДУ ТА МІТОМІЦИНУ С .<br />4.1. Аналіз дозових залежностей за умов пролонгованої дії<br />хімічних мутагенів <br />4.1.1. Аналіз дозових залежностей цитогенетичної дії діоксидину <br />4.1.2. Аналіз дозових залежностей цитогенетичної дії тіофосфаміду .<br />4.1. Аналіз дозових залежностей цитогенетичної дії мітоміцину С .<br />4. Спектр аберацій хромосом та особливості їх розподілу по клітинах<br />за умов пролонгованої дії хімічних мутагенів <br />4.2. Аналіз типів аберацій хромосом індукованих діоксидином<br />та особливості їх поклітинного розподілу .<br />4.2. Аналіз типів аберацій хромосом індукованих тіофосфамідом<br />та особливості їх поклітинного розподілу <br />4.2. Аналіз типів аберацій хромосом індукованих мітоміцином С<br />та особливості їх поклітинного розподілу <br />4. Цитогенетичні ефекти хімічних мутагенів при різних строках<br />фіксації .<br />РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ<br />ДОСЛІДЖЕННЯ .<br />ВИСНОВКИ <br />ДОДАТКИ .<br />СПИСОК</span></p>