Вы здесь

Фасціольоз великої рогатої худоби у зоні Лісостепу і Степу України (діагностика та заходи боротьби)

Автор: 
Кручиненко Олег Вікторович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U001997
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Огляд літератури
1.1. Розповсюдження фасціольозу великої рогатої худоби
на території України.
1.2. Еколого-біологічні особливості фасціол
1.3. Патолого-анатомічні зміни при фасціольозі.
1.4. Діагностика фасціольозу жуйних тварин
1.5. Заходи боротьби та профілактики при фасціольозі
тварин
1.6. Заключення до огляду літератури.
РОЗДІЛ 2. Матеріали та методи досліджень.
РОЗДІЛ 3. Результати досліджень.
3.1. Клімато-географічна характеристика Лісостепової
та Степової зон України.
3.2. Розповсюдження фасціольозу великої рогатої худоби
у зонах Лісостепу і Степу України
3.2.1. Сезонна динаміка фасціольозу великої рогатої худоби
3.2.2. Екологія молюсків у біотопах Полтавщини.
3.3. Патолого-анатомічні та гістологічні зміни в печінці корів,
хворих на фасціольоз.
3.3.1. Патолого-анатомічні та гістологічні зміни в печінкових
лімфатичних вузлах корів, уражених фасціолами
3.4. Удосконалення методів зажиттєвої діагностики фасціольозу
великої рогатої худоби.
3.5. Вивчення репродуктивної здатності фасціол.
3.5.1. Вивчення виживаємості яєць фасціол у довкіллі
зони Лісостепу України
3.6. Ефективність антигельмінтиків при гельмінтозах корів та
їх вплив на морфологічні і біохімічні показники
крові тварин
3.6.1. Визначення терапевтичної ефективності комбітрему
за фасціольозної інвазії корів
3.6.2. Визначення економічної ефективності комбітрему.
3.6.3. Морфологічні та біохімічні показники крові корів,
уражених фасціолами та після застосування комбітрему
3.6.4. Визначення терапевтичної ефективності рафензолу
при гельмінтозах корів.
3.6.5. Морфологічні та біохімічні показники крові тварин
після дегельмінтизації рафензолом
РОЗДІЛ 4. Аналіз та узагальнення результатів дослідження
ВИСНОВКИ.
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ.
ДОДАТКИ.
СПИСОК