Ви є тут

Аналіз ефективності кріоконсервування клітинних суспензій з постійною та змінною швидкістю охолодження

Автор: 
Сакун Олександр Валерійович
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2009
Артикул:
0409U005399
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Особливості будови дріжджових клітин
1.2. Кріоконсервування мікроорганізмів
1.3. Взаємозв’язок біофізичних характеристик мембран клітин і
швидкості охолодження та їх вплив на результат кріоконсервування
1.4. Сучасні підходи до технології кріоконсервування дріжджових
клітин
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Матеріали
2.2. Методи дослідження
2.2.1. Дослідження розподілу температурного поля в контейнерах
із різним діаметром
2.2.2. Визначення життєздатності клітин
2.2.3. Визначення параметрів дріжджових грибів Saccharomyces
cerevisiае, потрібних для кількісного моделювання
кріопошкодження клітин цих мікроорганізмів
РОЗДІЛ 3. ПРОНИКНІСТЬ МЕМБРАН ДРІЖДЖОВИХ КЛІТИН
ДЛЯ МОЛЕКУЛ ВОДИ І КРІОПРОТЕКТОРІВ
3. Удосконалення рівнянь масопереносу крізь плазматичну
мембрану клітини
3.2. Визначення осмотично неактивного об’єму для клітин
Saccharomyces cerevisiae
3.3. Визначення коефіцієнта фільтрації та коефіцієнтів
проникності клітинних мембран для кріопротекторів
РОЗДІЛ 4. ПОРІВНЯЛЬНЫЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЛІНІЙНИХ І ШВИДКИХ ДВОХСТУПІНЧАСТИХ
РЕЖИМІВ ОХОЛОДЖЕННЯ СУСПЕНЗІЇ ДРІЖДЖОПОДІБНИХ
ГРИБІВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE
4.1. Теоретична оцінка значення оптимальної з погляду
двохфакторної теорії кріопошкодження швидкості охолодження
при лінійних режимах заморожування клітинної суспензії
4.2. Теоретичний аналіз ефективності швидких двохступінчастих
режимів заморожування
4.3. Експериментальне підтвердження адекватності кількісної
моделі кріопошкодження клітин при кристалізації клітинної
суспензії
ПІДСУМОК
ВИСНОВКИ
СПИСОК