Вы здесь

Ефективність функціонування та стратегія розвитку оптової торгівлі споживчої кооперації

Автор: 
Балабан Микола Петрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U002199
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
2.1. Стан господарської діяльності споживчої кооперації як фактор розвитку оптової торгівлі

Споживча кооперація України є соціально-економічною організацією і господарською формою, що виникла ще в 60-ті роки XIX століття [72]. З 1992 року вона є членом Міжнародного Кооперативного Альянсу, об'єднує біля 1,1 млн. пайовиків і обслуговує близько 9 млн. чоловік населення. "Споживча кооперація в Україні - це добровільне об'єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану. Вона здійснює торговельну, заготівельну, виробничу та іншу діяльність не заборонену чинним законодавством України, сприяє соціальному і культурному розвитку села..."[73, c.3].
У відповідності до статутних вимог основними завданнями споживчої кооперації було визначено: розвиток торгівлі для забезпечення членів споживчих товариств товарами; закупівля у громадян і юридичних осіб сільськогосподарської продукції і сировини, виробів і продукції особистих підсобних господарств, лікарсько-технічної сировини з наступною їх переробкою; виробництво харчових продуктів і непродовольчих товарів з наступною їх реалізацією в організаціях роздрібної торгівлі; надання членам споживчих товариств виробничих і побутових послуг тощо.
Система споживчої кооперації України об'єднує сільські споживчі товариства, районні і обласні спілки споживчих товариств і Укоопспілку - Центральну спілку споживчих товариств. Кожна ланка системи (за виключенням сільських споживчих товариств) здійснює оптову торгівлю на відповідному рівні: району, області, країни.
Організаційна побудова системи та характеристика змін територіально-адміністративного характеру, що відбулися в споживчій кооперації України за 1990 - 2002 р.р., наведені у табл.2.1.
Таблиця 2.1
Зміни в організаційній побудові споживчої кооперації
в умовах переходу до ринкової економіки
(одиниць)
ПоказникиНаявність на:Зміни
(+,-)01.01.1991 р.01.01.2003 р.Укоопспілка11-Облспоживспілки2522-3Райспоживспілки375253-122Районні споживчі товариства101200+99Споживчі товариства20101485-525
Як видно, за період, що аналізується, зі складу Укоопспілки за різних причин вийшли три облспоживспілки - Київська, Донецька, Запорізька, зменшилася кількість райспоживспілок і зросла кількість районних споживчих товариств. Спостерігається скорочення чисельності сільських споживчих товариств за рахунок їх укрупнення та у зв'язку з ліквідацією райспоживспілок і створенням районних споживчих товариств, які побудовані за галузевим принципом управління і до складу яких сільські споживчі товариства не входять.
Всі галузі споживчої кооперації взаємопов'язані і взаємозалежні. Про це свідчать зміни обсягів діяльності, що відбулися в цих галузях за 1990 - 2002 рр. (табл. 2.2).
Аналіз даних табл. 2.2 засвідчує, що за період переходу економіки України до ринку відмічається суттєве зменшення обсягів діяльності усіх галузей споживчої кооперації. Лише, починаючи із 1995 року відмічається зростання обороту громадського харчування, обсягів діяльності оптової торгівлі та заготівель. Зростання обсягів послуг викликано занепадом державних служб побутового обслуговування населення і створенням кооперативних підприємств даного виду діяльності.

Таблиця 2.2
Динаміка обсягів діяльності основних галузей споживчої кооперації України за 1990 - 2002 рр.
Показники1990 р., млн. крб.1995р., млн. грн.
2000р., млн. грн. 2002р., млн. грн. 2002 р. у % до:1995р.
2000 р.1.Роздрібний товарооборот, всього, 23233,61875,61576,51766,594,18112,1В т.ч. товарооборот громадського харчування1755,5204,6292,8363,0177,42124,02. Оптовий товарооборот16493,033,678,4181,55540,33231,03. Обсяг закупівель сільськогосподарських продуктів і сировини3339,0328,9378,7435,2132,32114,94. Виробництво товарів народного споживання 3312,6534,4460,5387,072,4284,05. Платні послуги населенню48,4-137,1210,8-153,8
Основною галуззю діяльності споживчої кооперації є оптова і роздрібна торгівля, яку система здійснює в основному в сільській місцевості. Отже, споживча кооперація в економіці країни була і залишається однією із значних торговельних систем на селі (рис. 2.1).
1990 рік 2002 рік
Рис. 2.1 Частка сільського населення, яке обслуговувалося споживчою кооперацією України у 1990 і 2002 рр.

Незважаючи на появу конкурентів, втрату системою статусу монополіста на селі, і в теперішній час споживча кооперація обслуговує значну частину сільського населення. Відповідно і більша частина торгових підприємств споживчої кооперації дислокується в сільській місцевості - майже 77,0%. Крім того, в складі роздрібного товарообороту системи 57,1% - це оборот в сільській місцевості (рис.2.2).
Чисельність торговельних Роздрібний товарооборот
підприємств

Рис. 2.2. Частка роздрібних торгових підприємств і товарообороту роздрібної торгової мережі споживчої кооперації, що приходиться на сільську місцевість у 1995 - 2002 рр. ( %)

Порівняно із 1995 роком він збільшився на 9,3 %, що з одного боку свідчить про витіснення споживчої кооперації з міст і районних центрів, а з іншого - про наближення її до сільських жителів. Однак за останній рік кооперативний оборот у сільській місцевості зменшився на 1,5%, що при майже постійному загальному обсязі товарообороту свідчить про наявність тенденції до відновлення позицій системи на споживчому ринку у міських поселеннях.
Оптова торгівля споживчої кооперації, функціонуючи в умовах планової економіки як внутрішньосистемна, розвивалася відповідно до вимог кооперативної роздрібної торгівлі, яка характеризується віддаленістю своїх торгових підприємств від постачальників товарів, складними транспортними умовами, недоск