Вы здесь

Інфекційний мононуклеоз, етіологічні та клінічні особливості

Автор: 
Глей Анатолій Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000061
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Список скорочень
Вступ.
РОЗДІЛ 1. Огляд літератури.
1.1. Етапи вивчення інфекційного мононуклеозу та захворювань, що перебігають з мононуклеозоподібним синдромом
1.2. Особливості перебігу інфекційного мононуклеозу залежно від етіології та гостроти процесу.
1.3. Інші клінічні форми EBV, CMV, HHV, HHV, HHV-інфекцій.
1.4. Принципи діагностики та лікування інфекційного мононуклеозу.
РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика обстежених хворих та методи дослідження
2.1. Матеріал та методи дослідження .
2.2. Загальна характеристика обстежених хворих.
2. Етіологічна структура інфекційного мононуклеозу та формування груп у обстежених хворих
2.4. Аналіз захворюваності на інфекційний мононуклеоз в м. Києві та в Україні (-) рр.
РОЗДІЛ 3. Результати обстеження осіб, яким був встановлений діагноз гострого EBV інфекційного мононуклеозу (підгрупи А та А)
3.1. Результати клініко-лабораторного обстеження хворих на гострий EBV інфекційний мононуклеоз (підгрупи А та А).
3.2. Результати ультразвукової діагностики в обстеженні хворих на EBV інфекційний мононуклеоз.
3.3. Лікування.
3.4. Перебіг EBV інфекційного мононуклеозу ІМ та іншої інфекційної патології
РОЗДІЛ 4. Результати обстеження осіб, яким був встановлений діагноз гострого CMV інфекційного мононуклеозу (підгрупа А).
4.1. Результати клініко-лабораторного обстеження хворих на гострий СМV інфекційного мононуклеозу (підгрупа А)
4.2. Результати ультразвукової діагностики в обстеженні хворих А підгрупи
4.3. Лікування
РОЗДІЛ 5. Результати обстеження осіб, яким був встановлений діагноз гострого EBV+CMV інфекційного мононуклеозу (підгрупа А)
5.1. Результати клініко-лабораторного обстеження хворих на гострий EBV+СМV інфекційного мононуклеоз (підгрупа А).
5.2. Результати ультразвукової діагностики в обстеженні хворих А
підгрупи.
5.3. Лікування
РОЗДІЛ 6. Pезультати обстеження осіб, яким був встановлений діагноз гострого інфекційного мононуклеозу невстановленої етіології.
6.1. Результати клініко-лабораторних обстежень хворих на гострий інфекційний мононуклеоз невстановленої етіології.
6.2. Результати ультразвукової діагностики в обстеженні хворих А
підгрупи.
6.3. Лікування
РОЗДІЛ 7. Результати обстеження хворого, якому був встановлений діагноз гострого HHV інфекційного мононуклеозу
РОЗДІЛ 8. Результати обстеження хворих з реактивацією EBV та CMV на тлі іншої гострої інфекційної патології.
РОЗДІЛ 9. Аналіз і узагальнення результатів досліджень.
ВИСНОВКИ.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК