Вы здесь

Клініко-патогенетичне значення змін вмісту металів в організмі хворих на остеоартроз

Автор: 
Северін Микита Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000814
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
Розділ 1. ПАТОГЕНЕЗ ОСТЕОАРТРОЗУ ТА МІСЦЕ ПОРУШЕНЬ СИСТЕМИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТВ У НЬОМУ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Розділ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Характеристика обстежених хворих
2.2. Методи дослідження
Розділ 3. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗМІН РІВНІВ МЕТАЛІВ У ВОЛОССІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ
Розділ 4. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗМІН РІВНІВ МЕТАЛІВ У КРОВІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ
Розділ 5. МІКРОЕЛЕМЕНТИ У ВОЛОССІ ТА КРОВІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ ЯК ФАКТОРИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ
Розділ 6. ЗВ'ЯЗОК ПЕРЕБІГУ ОСТЕОАРТРОЗУ Й КОНЦЕНТРАЦІЇ МЕТАЛІВ У ВОЛОССІ ТА КРОВІ З РІВНЕМ МЕТАЛІВ У ДОВКІЛЛІ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ ХВОРИХ
6.1. Зв'язок концентрації металів у волоссі та крові хворих на остеоартроз з рівнем металів у довкіллі
6.2. Зв'язок перебігу остеоартрозу з рівнем металів у довкіллі за місцем проживання хворих
Розділ 7. РІВЕНЬ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ВОЛОССІ ТА КРОВІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ У ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й АНАЛІЗ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК