Вы здесь

Київська школа художнього текстилю XX століття. (Джерела. Розвиток, Перспективи).

Автор: 
Андріяшко Василь Дмитрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003826
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА.
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗДІЛ 2. З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ТЕКСТИЛЮ КИЇВЩИНИ
2.1. Роль Києва як адміністративного і культурного центру
у становленні та розвитку київської школи текстилю.
2.2. Формування київської школи художнього текстилю у контексті
європейської художньої традиції першої половини XX ст.
2.3. Характерні риси київського текстилю.
РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ І ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНИХ ЗАСОБІВ
ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ
КИЇВЩИНИ
3.1. Традиційний текстиль Київщини –-х рр.
3.2. Текстильні твори київських художників –-х рр.
3.3. Виготовлення тканих виробів текстильними підприємствами
у –-х рр.
РОЗДІЛ 4. ТРАНСФОРМАЦІЯ ХУДОЖНІХ ТРАДИЦІЙНИХ
ПРИНЦИПІВ У СУЧАСНОМУ ТЕКСТИЛІ
4.1. Значення художньої традиції у становленні та збереженні рис
київської текстильної школи.
4.2. Перспективи розвитку традицій художнього текстилю.
4.3. Застосування характерних для київського текстилю
композиційних засобів у навчальному процесі в КДІДПМіД
імені Михайла Бойчука.
ВИСНОВКИ.
СПИСОК