Вы здесь

Ефективність лікування та якість життя хворих на СНІД-асоційований туберкульоз з вираженим імунодефіцитом

Автор: 
Світлична Тетяна Геннадіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000141
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
Стор.ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ.ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВИБІР НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕННЯ.
1.1. Епідеміологічна ситуація щодо туберкульозу в поєднанні з ВІЛ-інфікуванням та СНІДом в світі, в Україні
1. Поширення мультирезистентності МБТ серед хворих на туберкульоз та ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ
1. Структура ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ та особливості її клінічного перебігу.
1.4. Виявлення ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ1.5. Ефективність та переносимість антимікобактеріальної хіміотерапії у хворих на СНІД-асоційований туберкульоз
1.6. Значення вивчення якості життя за допомогою уніфікованого міжнародного опитувальника ВООЗ в медичних дослідженнях
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ОСІБ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ
2.1. Клінічна характеристика хворих 2.2. Методика лікування хворих на СНІД-асоційований туберкульоз.2.3. Характеристика методів дослідження та обстеження хворих .2.4. Оцінка результатів хіміотерапії туберкульозу2.5. Статистична обробка результатів дослідження .
РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ПРОЦЕСУ У ХВОРИХ НА КО-ІНФЕКЦІЮ ТУБЕРКУЛЬОЗ/ВІЛ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАНДАРТНИХ СХЕМ ЛІКУВАННЯ НОВИХ ВИПАДКІВ ЗАХВОРЮВАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЮ ІМУНОДЕФІЦИТУ
3.1. Шляхи виявлення та структура нових випадків ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ за клінічною формою, характером туберкульозного процесу та бактеріовиділенням залежно від ступеню імунодефіциту .
3.2. Ефективність стандартних схем лікування хворих з новими випадками СНІД-асоційованого туберкульозу з вираженим імунодефіцитом
3.3. Причини неефективного лікування хворих з новими випадками СНІД-асоційованого туберкульозу
РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ШВИДКОГО ТЕСТУ "ГЕКСАГОН ТЕСТ" В ДІАГНОСТИЦІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА ЛАТЕНТНОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ТА ВІЛ-НЕГАТИВНИХ ПАЦІЄНТІВ
РОЗДІЛ 5. УДОСКОНАЛЕННЯ АНТИМІКОБАКТЕРІАЛЬНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СНІД-АСОЦІЙОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ.
5.1. Ефективність рифацини в комплексному лікуванні хворих на СНІД-асоційований туберкульоз.
5.2. Ефективність гатіфлоксацину в комплексному лікуванні хворих на СНІД-асоційований туберкульоз з порушеннями функції печінки при супутньому вірусному гепатиті
5.3. Ефективність комплексного гепатотропного препарату на основі фосфотиділхоліну щодо запобігання розвитку гепатотоксичних побічних реакцій від антимікобактеріальних препаратів I ряду в осіб з високим ризиком їх виникнення
РОЗДІЛ 6. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА СНІД-АСОЦІЙОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИМІКОБАКТЕРІАЛЬНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ
АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ.ВИСНОВКИ.ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.СПИСОК